Cards of Emotions Kurser Din bild och läsning

Korten är intuitivt skapade och intonade på olika känslor och sinnestämningar. Med hjälp av text, bild och meditation har du möjligheter att få lite hjälp på din väg framåt i livet.
Korten på svenska finns till försäljning. Den engelska versionen kommer inom kort.
>> Beställ Cards of Emotions här

Att skapa fritt med hjälp av djupgående meditationer, bilder och texter, ger du ditt inre möjlighet att uttrycka sig.
När du sedan reflekterar, antingen under processen eller efteråt - öppnar du upp för insikter och förståelse som ditt logiska tänkande inte kan nå.
Jag tonar in mig på din energi och låter en bild ta form. Det kan vara en bild som blir föreställande eller abstrakt. Jag vet aldrig innan vad bilden ska föreställa utan den växer fram på sitt eget sätt. Jag gör sedan en skriftlig läsning av dig och din bild med förslag på meditation.
 

Jag önskar info om kommande kurser